Folder, affisch, broschyr, tidning, rollup, logotyp

Mitt uppdrag är att förmedla DITT budskap!


Jag formger din trycksak

Grafisk formgivning har till syfte att lyfta fram ditt budskap. Alltså skapar och formger jag och DU förmedlar.

Jag tar kontakt med tryckeri

Inhämtar offerter, planerar och sköter kontakten med tryckeriet, som distribuerar din trycksak.

Jag skapar din/er logotyp

En logotyp är mer än bara ett företagsnamn, det är en hel profil av utseende och färg.

Grafisk formgivning / Grafisk design

Din Designbyrå i Mark

Grafisk design och kommunikation hör ihop, för ett budskap förmedlas inte bara med ord utan också genom utseende!

DESIGN

Layout av diverse trycksaker

Grafisk formgivning eller design är ett samlande begrepp för skapandet eller framtagandet av allt material som trycks på ett tryckeri. Det kan vara allt från visitkort till korrespondent-kort, broschyrer, små foldrar, affischer, flayers, tidningar, rollups mm.

Förutom val av material, storlek, tjocklek på papper, papprets finish osv så behövs det också ett tekniskt kunnande, och oftast speciella program, för att skapa tryckanpassade filer som tryckeriet kan trycka efter.

Därtill krävs viss kunskap och blick för hur text, typografi, bilder, linjer, mönster och färger bör arrangeras för att det ska upplevas professionellt. Vad man te x kan göra för att lyfta fram och förstärka innehållet på det mest optimala eller effektivaste sättet. Avsikten med layout är nämligen att leda betraktarens ögon till ett givet budskap och på så sätt vara en hjälp till textens innehåll.

Med en hel del erfarenhet av layout och med blick för bild och form kommer jag kunna lyfta fram och förstärka ditt budskap.


OFFERTINHÄMTNING, PLANERING, LEVERANS

Kontakt med tryckeri

För att underlätta för dig tar jag kontakt med några tryckerier både i Sverige och utomlands, som jag använt i olika sammanhang för att inhämta offerter som du sedan får ta ställning till. Om du själv inte redan har ett tryckeri du vill använda.

Jag håller sedan kontakt med tryckeriet, bestämmer papper etc och planerar för tryckning och leverans.

Innan jag tar kontakt med tryckerier för offertering har vi en dialog kring din egen tanke om format.

När allt är klart sänder jag tryckanpassade PDF-filer till tryckeriet, som sedan levererar det färdigtryckta materialet till dig eller till ditt företag.

Vad är grafisk formgivning?

En layout är det sätt på vilket text, typografi, bilder, linjer, mönster och färger är arrangerade

Syftet är att lyfta fram och förstärka innehållet (oftast en text) på det mest optimala eller effektiva sättet. Avsikten med designen är att leda betraktarens ögon till ett givet budskap och på så sätt vara en hjälp till textens innehåll.

Det är alltså viktigt att ha en tydlig tanke med sin text, vad man vill få fram. Den tanken är det sedan min uppgift att förverkliga.

En logotyp är mer än bara en bild. Det är ett visuellt uttryck!

I design världen talar vi om ett företags/organisations GRAFISKA PROFIL. I den ingår naturligtvis logotypen men även färger, typsnitt och eventuellt andra element som kan ingå i den visuella kommunikationen. En grafisk profil kommunicerar enhetlighet, med syftet att bygga en igenkänningsfaktor och ett starkt varumärke. När du låter mig skapa din profil får du:

en trevlig logotyp samt en ikon i lite olika utföranden, som ökar flexibiliteten

förslag på 2 typsnitt

en färgpalett med några färgkoder att nyttja

Nöjd kund

Alltid nöjd-kund-garanti

För att du ska känna dig trygg!

Om du inte blir nöjd med det jag gjort, och jag inte lyckas omskapa till din belåtenhet, kommer du självklart inte att behöva betala någonting för mina nedlagda timmar.

Förhoppningsvis hamnar vi inte här, men för att du ska känna dig trygg med att anlita mig som din grafiker är det bra att du vet hur jag tänker. För mig är det viktigt att du är nöjd!

Ska vi göra detta tillsammans?

Ta kontakt och berätta om ditt projekt!

ELLER BÖRJA MED ETT SAMTAL

0739 38 11 33

0320 620 60