Min tjänster

Ett stort intresse för bild, form och design har lett mig till kunskap som gör det möjligt för mig att hjälpa dig med något av följande:

Grafisk formgivning – Bokformgivning – E-boks konvertering – Webbpublicering

Grafisk formgivning

Med känsla för bild och form skapar jag er trycksak. Allt från små foldrar, rollups, brochyrer, tidningar till logotyper.

Bokformgivning

Ditt manus är klart och det är dags för nästa steg. Jag sätter och formger gärna din bok och tar kontakt med tryckeri.

E-boks konvertering

För att nå fler läsare av din bok konverterar jag din PDF till en E-bok, som kan distribueras hos förlag och bibliotek.

Webbpublicering

Med kunskap inom webbpublikation skapar jag tydliga och användarvänliga hemsidor.

Grafisk formgivning

Vad är layout/formgivning

En layout är det sätt på vilket text,

typografi, bilder, linjer, mönster och

färger är arrangerade.

Syftet

är att lyfta fram och förstärka innehållet (oftast en text) på det mest optimala eller effektiva sättet. Avsikten med layout är att leda betraktarens ögon till ett givet budskap och på så sätt vara en hjälp till textens innehåll.

Vad vill du få fram?

Det är alltså viktigt att ha en tydlig tanke med sin text, vad man vill få fram.

Den tanken är det sedan min uppgift att förverkliga.

Mitt uppdrag

Med känsla för bild, form och design skapar jag logotyper och tryckanpassade PDF-filer för tryckmaterial såsom foldrar, affischer, bokmärken och annat tryckt material efter era önskemål.

Bokformgivning

Bokens utseende

betyder väldigt mycket för hur boken upplevs, hur intressant den verkar och hur lättläst den är.

Vad krävs av en bra boksättning?

Ett välvalt teckensnitt samt textstorlek, korrekt inställda radavstånd och marginaler samt en väl placerad textyta hör till det som gör en bok lättläst och får den att verka professionell. Även korrekt skapade titelsidor (de inledande sidorna i boken), sidnumrering och bokens impressum är en viktig del av inlagan.

Bokformgivning
Syfte

Designen av inlagan är som allra bäst när läsaren inte alls lägger märke till den, utan känner att det är lätt att ta emot informationen och kan koncentrera sig på innehållet.

Omslagets design är bäst när man får känslan av att denna bok vill jag läsa.

Mitt uppdrag

Att du som författare förmodligen inte har erfarenhet av eller kunskap om att formge en inlaga är helt naturligt – du är proffs på det skrivna ordet! Därför finns jag här för att hjälpa dig!

E-boks konvertering

E-bokstrenden

Fler och fler hittar tjusningen med att köpa/hyra e-böcker på nätet för att sen läsa dem direkt i mobilen eller läsplattan.

Fördelar

Det är billigare än en tryckt bok, som läsare kan du anpassa storlek och andra inställningar enligt dina önskemål. Den väger lite och du har den tillgänglig överallt.

E-boks konvertering
Nå fler läsare

Genom att konvertera och distribuera din bok även som e-bok finns det möjlighet att nå ännu fler läsare via biblioteken och förlagen.

Mitt uppdrag

Oavsett om jag fått glädjen att formge din tryckta bok eller inte, så kan jag konvertera den tryckklara PDF-filen till en E-bok.

Webbpublicering

Har du kunskap & tid?

Att göra en hemsida idag är relativt enkelt. Med en dator uppkopplad till internet och med lite sökning på Google, får man snart kunskap om hur man lägger upp en användarvänlig plattform som möjliggör att skapa en funktionell och användarvänlig hemsida. Men utan några förkunskaper kan detta vara ett tidskrävande projekt.

Tydlighet och enkelhet

En helsida ska vara tydlig och enkel att hitta på, vilket är ett av mina fokus. Den behöver även ständigt uppdateras och underhållas, därför ska den även vara användarvänlig.

WordPress

Med hjälp av det världsledande publikationsverktyget WordPress får ni en användarvänlig hemsida som uppfyller era behov och ger er möjlighet att själva enkelt uppdatera sidan när den är klar.

Mitt uppdrag

Med kunskap i grundläggande hemsideprogramering och med känsla för bild, form och design kan jag antingen ge er gamla hemsida ett ansiktslyft eller bygga en helt ny sida åt er.Ska vi göra detta tillsammans?

Ta kontakt och berätta om ditt projekt!

ELLER BÖRJA MED ETT SAMTAL

0739 38 11 33

0320 620 60

Eller nyttja live-chatten ner i hörnet!